برنامه راهبردی پایگاه خبری مهندسی ایران

فصل اول کلیات

مقدمه

پایگاه های خبری نقطه اصلی و مستقیم تماس با رویدادها هستند و  سریع تر از سایر رسانه ها، اطلاعات، اخبار و گزارش های مربوط به رخدادها را در اختیار ذی نفعان، مخاطبان، مشترکان یا مشتریان قرار دهند.

در همین حال، از میان گونه های متنوع رسانه ها شاید هیچ رسانه ای به اندازه پایگاه های خبری در پرتو فناوری های نوین ارتباطی همچون اینترنت و قابلیت و ابزارهای کم نظیر چندرسانه ای و تعاملی جدید دچار تحول ساختاری و کارکردی نشده باشد. براین اساس، لزوم سازگاری با فناوری های نو در صدر ضرورت های راهبردی و ساختاری پایه گاه های خبری ها قرار گرفته است.

پایگاه خبری مهندسی ایران  به شماره جواز  86125 ، از ابتدای تاسیس در سال 1398 تاکنون در مراحل و دوره های گوناگون نقش های متفاوتی را ایفا کرده است، نه تنها فارغ از مسایل مبتلابه و عام خبرگزاری ها نبوده و نیست بلکه با مسایل و وضعیت های خاص و جدیدی مواجه است که ضرورت درک و شناخت تحولات محیطی و تنظیم چشم انداز نو را در تداوم حیات ارتباطی خود بیش از پیش برجسته ساخته است.

در واقع، درعصر رقابت فزاینده رسانه ها و تحول نقش ها و کارکردهای رسانه های رسمی، ورود مهندسی ایران  به فرایند مطالعه و تدوین یک برنامه راهبردی منسجم و علمی، متناسب با شرایط جدید ارتباطی و اجتماعی و تنظیم تمامی فعالیت های بخش های متنوع آن اعم از خبر، فنی و مدیریت منابع انسانی در چارچوب این برنامه راهبردی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بر این اساس، سند پیش رو به عنوان برنامه راهبردی پایگاه خبری مهندسی ایران  پس از شش ماه تلاش شورای راهبردی و کمیته های تخصصی آن، با حضور و مشارکت صاحبنظران و متخصصان حوزه رسانه مهندسی و ارتباطات، جامعه شناسی، مدیریت، هوش مصنوعی و … تهیه وتدوین شده است.صاحب امتیاز پایگاه خبری مهندسی ایران ،آقای مهندس سید پوریا حسینی لواسانی و مدیر مسئول پایگاه جناب دکتر حسین حسینی لواسانی می باشند.

این برنامه مشتمل بر فصول  “کلیات”، “بیانیه ها و ارزش های محوری” و “برنامه ها” بوده که ذیل هر یک از فصل ها، بخش های مرتبط به صورت خلاصه مورد بحث قرار گرفته است. همچنین به عنوان یک بخش جداگانه در انتهای برنامه پیش  رو، از “تعهدات و الزامات سازمانی برای تحقق برنامه” سخن به میان آمده است.

طرح مساله

تعدد، تنوع و بزرگی چالش‌های ناشی از پیدایی و توسعه فناوری های دیجیتال ایجاب می کند با رویکردی کلان و علمی به تدوین برنامه های راهبردی رسانه همت گماشت. داشتن هدفی برآمده از هویت کار خبری، که طبق آن یک رسانه در آینده ای مشخص در یک نقطه خاص قرار گیرد و همچنین مطالعه و جستجوی مزیت های رقابتی آن در رقابت با سایر رسانه ها، یک مسئله کلیدی به نظر می رسد.

پرسش اصلی این است که “ما چگونه می‌توانیم یک رسانه موفق و دارای مخاطب در حوزه مهندسی به فراخور نام و برند ملی مهندسی ایران باشیم و این وضعیت را برای حداقل چندین سال حفظ کنیم و تداوم بخشیم؟”

روش شناسی این طرح، مبتنی بر رویکرد جدیدی از برنامه ریزی راهبردی از منظر رویه های کاری در مقابل رویه های کلامی و مباحثه ای بوده و تأکید این روش و رویکرد جدید به جای کلام، بر تبدیل روال ها و عرف و عادات جاری به اقدام  راهبردی متمایز همراه با تغییر محتوا است. روش های متداول فعلی در کشور، بیشتر به رویکرد مباحثه و کلام تأکید دارند که معمولاً نتیجه آن چیزی غیر از مستندسازی در حوزه کلام نیست، اما روش و رویکرد جدید بر تغییر جهت دار روال های پایگاه خبری، راهبردی کردن آنها و تغییر مؤثر نقش عاملان اجرایی متمرکز می شود و راهبردی شدن اقدامات آن ها را میسر می نماید. راهکار حصول این نتیجه، اتخاذ رویکرد جدیدی در برنامه ریزی راهبردی است که ساختار بندی منابع واقعی درون سازمانی را برای بهره مندی از فرصت های برون سازمانی و اثرگذاری در جامعه تغییر می دهد.

چگونگی طراحی برنامه راهبردی

تیم برنامه ریزی مهندسی ایران با هدایت مشاور طرح به عنوان عامل ارتباطی مجری و تیم پروژه با عموم ذی نفعان اعم از مدیران، کارشناسان و سایر اعضای مرتبط (از طریق مکاتبه، به اشتراک گذاری فایل ها و گزارش ها، بازخوردها و مستندسازی آنها، برگزاری جلسات و نشست های هدفمند) نظام طراحی برنامه راهبردی را پیگیری نمود و بدین وسیله، فضایی اجتماعی برای گفتگوی عموم ذی نفعان در فرایند مطالعاتی طرح شکل داد. برنامه پیش رو حاصل شش  ماه تلاش مستمر و پیگیرانه تیم راهبردی و مدیران ایرنا است. در واقع در طول یک سال گذشته جلسات فراوانی به این منظور برگزار شد، از جمله،  بیش از 6 ماه جلسات فشرده شورای راهبردی، نشست ها و هم اندیشی های متعدد راهبردی با پیشکسوتان و خبرگان دانشگاه، سه جلسه شورای مشورتی ، جلسات متعدد با خبرگان پژوهشی، همچنین مطالعات گسترده ای شامل، پایان نامه ها و رساله های مرتبط ، مطالعه تطبیقی سایر پایگاه های خبری مطرح و مشابه جهان، بررسی ترندهای اخیر پایگاه های خبری

فرایند تدوین راهبرد ها

در این برنامه، فرایند تدوین راهبردها در سطوح مختلفی همچون نهادسازی، تحلیل جایگاه و منابع موجود، تحلیل روند آتی، طراحی برنامه و در نهایت تحلیل منابع و عملکرد صورت گرفته که به صورت طرح واره زیر صورت بندی شده است:

 1. نهاد سازی
 2. تحلیل جایگاه
 3. تحلیل روند
 4. طراحی برنامه
 5. تحلیل عملکرد

فصل دوم

چشم انداز

 براساس دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان و جمع بندی تجارب داخلی و بین المللی، چشم انداز خبر گزاری مهندسی ایران را به با وجود شروع و محدودیت ها کنونی، چنین ترسیم می کنیم :

 پایگاه خبری مهندسی ایران؛ تاثیرگذارترین پایگاه خبری ایران در داخل و خارج از کشور در حوزه مهندسی

ارزشهای محوری

ردیف
1 فراگیری: بررسی به‌کارگیری تمامی کانال‌های ارتباطی نافذ، باثبات و با حداکثر پوشانندگی (حضوری و الکترونیکی) و ارزیابی اثربخشی کانال ها
2 اثر بخشی شرکت در نمایشگاه ها

افزایش بخش های تحت پوشش

افزایش تعداد کانال های ورودی

افزایش تعداد بروندادهای خبری

بر سوژه ها و روش هایی تمرکز کنند که حداکثر اثربخشی را در جامعه مهندسی ایجاد کند

3 پاسخ گویی وجود روال مشخص برای پاسخگویی در پایگاه خبری

در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم برای ذینفعان هر راهبرد دانش

نظام ارزیابی فرآیند پاسخگویی و ارتقای آن با گزارش دوره ای از پاسخگویی، مهندسی ایران

قراردادن تمام فرم های دستورالعمل ها و چرخه های مالی و بروندادها و رویدادها در دید عموم و سایت دانشکده

4 شفافیت 1. بررسی شفافیت فرم‌ها،  دستورالعمل‌ها، سادگی و سهولت آنها، سریع بودن و ارائه گزارش ها

2. انتشار دوره ای گزارش های مربوط به خروجی های راهبردها پایگاه خبری

5 اطمینان و اعتماد 1-وجود نظام نامه اطمینان و اعتماد و آموزش ذینفعان

2-وجود گزارش‌های شفاف از خروجی فرآیندها

3-محرمانگی اطلاعات شخصی ، گزارش های شفاف بر اساس نظرسنجی ذینفعان بر اساس ویژگی های مهندسی ایران

ماموریت

پایگاه خبری مهندسی ایران با رصد رویدادها، تحلیل داده ها و دسترسی به منابع خبری و با برخورداری از شبکه خبری گسترده در سراسر کشور و مناطق حوزه علاقه ایران و تکیه بر خلاقیت و نوآوری اعضا تلاش می کند تا به تولید و انتشار دقیق ترین، صحیح ترین و سریع ترین محصولات خبری برای سیاستگذاران، نخبگان، تاثیرگذاران کلیدی حوزه مهندسی و عموم علاقه مندان بپردازد؛ از این رو، پایگاه خبری مهندسی ایران پیوسته روایت تاثیرگذار، به هنگام و صادقی از ایران به جهان را در خصوص اتفاقات مهندسی ارائه می کند.

اولویت های راهبردی

پایگاه خبری مهندسی ایران در برنامه راهبردی خود چهار اولویت زیر را به عنوان محور تمامی فعالیت¬های خود قرار داده است و تمامی فعالیت های سازمان و موسسه های وابسته، حول اولویت های چهارگانه زیر متمرکز خواهد بود.

سرآمدی در بهره گیری از فناوری و ابزارها و درونی سازی فرهنگ تحول دیجیتال

 • موثر در محتوا مهندسی با تسلط بر داده ها و اطلاعات
 • سرآمدی در اثربخشی و بهره وری در جامعه مهندسی
 • پیش رو در عرصه رسانه به خصوص در حوزه مهندسی

مخاطبین هدف

مهمترین و ارزشمندترین سرمایه هر مجموعه رسانه ای، مخاطبان آن است. در پایگاه خبری مهندسی ایران نیز  مخاطبان هدف شامل سه گروه اصلی زیر تعریف شده اند:

 • دانشگاهیان، مهندسین، نخبگان، سیاستگذاران و تصمیم گیران
 • جوانان
 • رسانه‌های خبری داخلی ، خارجی و تاثیرگذاران کلیدی

فصل سوم / برنامه

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به پایگاه خبری هوشمند

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به  پایگاه خبری جذاب، به هنگام و مبتنی بر نیازهای جامعه مهندسی

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به پایگاه خبری در دسترس و سهل الوصول

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به پایگاه خبری حرفه ای

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به پایگاه خبری شایسته و چابک

بالندگی پایگاه خبری مهندسی ایران به پایگاه خبری مسئولیت پذیر